fbpx

ข้อดีของรั้วเหล็กสำเร็จรูป

  1. ประหยัดรั้วเหล็กสำเร็จรูป ที่มีกำลังคลาก Yield Strength สูงกว่าเหล็กเส้นธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปถึงสองเท่า ทำให้ประหยัดค่าวัสดุ และสามารถผลิตได้ ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดตามความต้องการ ไม่ทำให้สูญเสียเศษเหล็ก ไม่เกิดการสูญเปล่า
  2. ติดตั้งรวดเร็ว รั้วไวเมซเป็นรั้วเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จจากโรงงาน มีขนาดมาตรฐานและขนาดตามความต้องการใช้งาน ก่อนนำไปติดตั้งที่หน้างาน การเคลื่อนย้ายจึงทำได้สะดวก รวดเร็ว สามารถนำไปติดตั้งได้ทันที ช่วยลดเวลาและแรงงาน
  3. แข็งแรง ทนทาน ตะแกรงเหล็ก ผลิตด้วยเครื่องอาร์คไฟฟ้าอัตโนมัติ ระยะห่างระหว่างเส้นลวด Spacing และขนาดหน้าตัด Cross Sectional Area สม่ำเสมอกันตลอดแผ่นของตะแกรงเหล็ก ไม่บิดงอเสียรูปโดยง่าย ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงสม่ำเสมอ มีกำลังยึดที่เหนียวแน่น ระหว่างเหล็กกับคอนกรีต
  4. เลือกรูปแบบได้ตามความต้องการ รั้วเหล็กสำเร็จรูปสามารถผลิตได้ตามความต้องการ ขนาดความสูงและความยาว มีรูปแบบ ลวดลายและสีสัน สร้างภูมิทัศน์ของสถานที่ให้ดูสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้าน รั้วโรงงาน รั้วสนามกีฬา สวนเกษตร หรือ ฟาร์มปศุสัตว์