fbpx

การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป

การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป (Panel Mesh Fence)

รั้วเหล็กสำเร็จรูป  คือ. รั้วที่แผงกันเป็นแผ่นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ทำจากเหล็กกล้าเชื่อมติดกัน จากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ที่มีขนาดตั้งแต่ 3 ม.ม.-12 ม.ม. ทอติดกันเป็นผืน อาร์คเชื่อมติดกันด้วยไฟฟ้าทำให้จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถกำหนดขนาดความยาวและความสูง ได้ตามความต้องการ มีรูปแบบ ลวดลายและสีสันให้เลือกได้หลากหลาย ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป

  1. ขั้นตอนการออกแบบรั้ว เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนสำคัญ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบ เลือกวัสดุที่ใช้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ประหยัด รั้วมีความสวยงาม มันคง แข็งแรง และมีความปลอดภัย
  2. การเลือกโรงงานที่จะสั่งผลิตรั้วเหล็กสำเร็จรูป ควรเลือกโรงงานผลิตและจำหน่ายที่ผ่านการรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และปัจจัยอื่น ๆ เช่นด้านราคา คุณภาพเหล็ก การบรรจุ และการจัดส่ง ต้องให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้ตามแผนงาน
  3. การเลือกช่างและทีมงานที่จะมาติดตั้งรั้ว ควรเป็นช่างที่มีประสบการณ์ มีผู้ควบคุมงาน และพร้อมที่จะรับประกันคุณภาพงาน หากจะต้องมีการซ่อมแซมส่วนชำรุดเสียหาย ในช่วงเวลารับประกัน

ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยในการจะติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งบกพร่องไป จะสร้างปัญหาให้ต้องแก้ไขอย่างไม่จบสิ้น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งออกแบบ จัดหาวัสดุและบริการติดตั้ง อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะติดตั้งรั้วค่อนข้างมาก