fbpx

รั้วเหล็กสำเร็จรูป คืออะไร เหมาะกับการใช้งานอย่างไร

รั้วเหล็กสำเร็จรูป คือรั้วที่ทำสำเร็จจากโรงงาน ผลิตขึ้นจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน อาร์คเชื่อมติดกันด้วยไฟฟ้า จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน มีขนาดเส้นลวดต่างๆ ระยะห่างของเส้นลวดหรือตาห่างสามารถทำได้หลายขนาดตามความต้องการ สามารถตัดเป็นแผ่น ๆ โดยไม่เสียเศษเหล็ก การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป ช่วยในเรื่องการประหยัดเงิน ประหยัดเวลาและประหยัดวัสดุในการติดตั้ง มีความแข็งแรงทนทาน ผลิตได้ตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ มีแรงยึดหน่วงสูงกว่าเหล็กปกติทั่วไป จึงเป็นที่นิยมใช้ทำรั้วกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

สถานที่เหมาะกับการติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป

  1. บ้านพักอาศัย สามารถติดตั้งรั้วไวร์เมชยึดติดบนกำแพงปูนความสูงพอประมาณจะช่วยให้ พื้นที่บริเวณบ้านมีความโปร่ง ดูสวยงามให้บรรยากาศยามพักผ่อนอยู่กับบ้านและสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับชุมชน
  2. โรงงานอุตสาหกรรม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซม ทำได้เป็นช่วงๆ รวดเร็วและประหยัด
  3. สนามกีฬา เช่นสนามฟุตบอล สนามเทนนิส จะให้ความโปร่งที่คนภายนอกสามารถเห็นการเล่นกีฬาได้ ช่วยป้องกันลูกฟุตบอลหรือลูกเทนนิสกระเด็นหลุดลอดไปโดยผู้อื่น รวมถึงป้องกันไม่ให้ผู้อื่นบุกรุกเข้ามาใช้สนามโดยไม่ได้รับอนุญาต
  4. สวนเกษตร สามารถเป็นรั้วที่กำหนดแนวเขตสถานที่ ป้องการลักขโมย และป้องกันสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาทำลาย พืชผลทางการเกษตร สร้างทัศนียภาพให้ดูสวยงาม โดยเฉพาะสวนเปิด ที่ช่วยดึงดูดความสนใจผู้สัญจรไปมา เข้าชมสวนและซื้อพืชผลทางการเกษตร
  5. สถานที่หวงห้ามอื่นๆ ที่ห้ามบุคคลเข้าไปโดยพละการ เช่นใต้สะพานทางด่วน ถนนทางด่วน พื้นที่อันตรายบริเวณโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า รั้วเหล็กสำเร็จรูป สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งนอกจากจะติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และมั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังช่วยสร้างภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่สถานที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ยังสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้พื้นที่นั้นๆ ให้แก่เจ้าของสถานที่ได้อย่างดี ผู้สนใจรั้วเหล็กสำเร็จรูปลองสอบถามหรือปรึกษาผู้จำหน่ายและให้บริการติดตั้งดู อาจจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นกว่านี้อีก